Co się dzieje z ubezpieczeniem auta po złomowaniu?

Złomowanie pojazdu to ostateczność, której wiele osób chce uniknąć. Szczególnie jeśli dotyczy to np. stosunkowo młodych aut. Jednak, jeśli już się je przeprowadzi, to co dalej się dzieje z ubezpieczeniem OC pojazdu?

Właściwe złomowanie auta

Zgodnie z przepisami prawa, pojazd, który jest niezdolny do ruchu – z powodu stanu technicznego lub w wyniku poważnej kolizji – musi zostać oddany do stacji demontażu oraz wyrejestrowany. To ważne z punktu widzenia ochrony środowiska oraz porządku informacyjnego. Należy korzystać jedynie z usług punktów posiadających stosowne uprawnienia, jak Autozlom24h.com, który przeprowadza złomowanie pojazdu, również odbierając auto z miejsca zdarzenia. Co się jednak dzieje z ubezpieczeniem OC samochodu?

Kasacja a OC

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu, który musi je uiszczać, póki pojazd jest w ruchu. Co się dzieje po jego kasacji? Wraz ze zezłomowaniem auta odpowiedzialność ubezpieczyciela ustaje, a umowa ulega rozwiązaniu. Za czas, który pozostał do końca trwania polisy OC, właścicielowi przysługuje zwrot składki obliczanej proporcjonalnie względem momentu wyrejestrowania samochodu oraz końcem trwania pierwotnej umowy. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do Towarzystwa Ubezpieczeniowego wraz z krótkim pismem oraz kopią lub skanem dokumentu potwierdzającego taki stan rzeczy. Można to zrobić osobiście, listownie, telefonicznie i drogą mailową, a także przez konto klienta. Ubezpieczyciel na zwrot składki ma ustawowy obowiązek dokonania jej części w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pisma. W przypadku zakupu polisy w formie ratalnej sprawa wygląda podobnie. Ważne jest jednak, aby niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela o sytuacji, aby nie płacić kolejnej raty. Po dniu demontażu przypada, nie trzeba opłacać składki (po zawiadomieniu Ubezpieczyciela), a za okres jej opłacenia również przysługuje zwrot części zapłaconej kwoty.

Gwarantujemy w pełni legalne i korzystne cenowo złomowanie pojazdów.