Jak działają stacje demontażu pojazdów?

Stacja demontażu pojazdów to miejsce, które pozwala w bezpieczny i legalny sposób na pozbycie się nieużytkowanych samochód. Zazwyczaj oddaje się tutaj pojazdy powypadkowe, stare, a także na tyle zniszczone, że nie nadają się już do użytkowania. W zakres pracy wchodzi demontaż pojazdów każdego rodzaju, od samochodów osobowych po wielkogabarytowe maszyny rolnicze. Dowiedz się, na czym polega działalność stacji demontażu pojazdów i sprawdź, czy powinieneś skorzystać z usług tego typu. 

Na czym polega demontaż pojazdu?

Auto oddane do demontażu zostaje rozebrane na części. Sam demontaż rozpoczyna się od pomiaru masy pojazdu oraz usunięcia poduszki powietrznej. Kolejnym krokiem jest pozbycie się paliwa oraz wszelkich płynów eksploatacyjnych, a także oczyszczenie układu klimatyzacyjnego z czynnika chłodniczego. Działalność stacji demontażu pojazdów może czasami w znacznym stopniu oddziaływać na środowisko, w związku z czym musi ona uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, aby działania były w pełni legalne. Odpady tego rodzaju są odpowiednio utylizowane, dzięki czemu nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne.

Na etapie końcowym rozbiórki pojazdu, wymontowywane są części wyposażenia samochodu, które mogą nadawać się do kolejnego użytku. Stacja demontażu pojazdów to również miejsce, w którym pracują wykwalifikowani pracownicy, mający wiedzę z zakresu mechaniki i recyklingu.

Proces recyklingu poszczególnych części

Na dalszym etapie poszczególne odzyskane elementy są odpowiednio segregowane i przekazywane wyłącznie licencjonowanym odbiorcom. Oznacza to, że szyby trafiają do huty szkła, oleje do punktów skupów olejów zużytych, tworzywa sztuczne są poddawane recyklingowi i wykorzystywane w wytwórstwie gumowych i plastikowych części. Opony poddawane są recyklingowi w przeróżny sposób. Jeśli jednak nie nadają się do przetwórstwa, to spala się je w piecach w cementowni, które są odpowiednio do tego przygotowane, dzięki czemu nie powodują zanieczyszczenia powietrza.

Gwarantujemy w pełni legalne i korzystne cenowo złomowanie pojazdów.