Jak oddać do kasacji auto zarejestrowane na firmę?

W życiu każdego przedsiębiorcy przychodzi moment, gdy trzeba pozbyć się starego, niesprawnego samochodu. Proces kasacji pojazdu zarejestrowanego na firmę różni się nieco od tego, który dotyczy osób prywatnych. Aby uniknąć błędów i nieprzyjemności, warto poznać procedurę oraz dokumenty wymagane w takiej sytuacji.

Wymagane dokumenty do kasacji auta firmowego

Przed przystąpieniem do kasacji auta firmowego, należy zgromadzić odpowiednie dokumenty. Po pierwsze, konieczne jest posiadanie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz aktualnego przeglądu technicznego. Jeśli auto jest zarejestrowane na firmę, ważne jest również przedstawienie aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. Następnie potrzebny jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej firmę w sprawach związanych z kasacją pojazdu. W przypadku oddawania samochodu na auto złom, warto również sprawdzić, czy nie ma żadnych zaległości w opłatach związanych z eksploatacją pojazdu, takich jak ubezpieczenie OC czy podatek od środków transportowych.

Procedura kasacji auta firmowego i zwrotu numerów rejestracyjnych

Po zgromadzeniu wszystkich wymaganych dokumentów, można przystąpić do procesu kasacji auta firmowego. Należy udać się do wybranego auto złomu, który posiada stosowne uprawnienia do przeprowadzenia kasacji. Tam zostanie sporządzony protokół zdawczo odbiorczy oraz wydane zaświadczenie o demontażu pojazdu. Po uzyskaniu tego dokumentu, należy zgłosić się do wydziału komunikacji właściwego dla siedziby firmy w celu dokonania wyrejestrowania pojazdu i zwrotu tablic rejestracyjnych. Warto pamiętać, że zaświadczenie o demontażu auta na złom należy przedstawić w urzędzie nie później niż 30 dni od jego wystawienia, aby uniknąć ewentualnych kar.

Gwarantujemy w pełni legalne i korzystne cenowo złomowanie pojazdów.