Procedury złomowania i kasacji samochodów ciężarowych oraz autobusów

Właściciele starych lub zepsutych aut osobowych często nie remontują ich ani nie wystawiają na sprzedaż, ponieważ wiąże się to ze zbyt dużą stratą czasu oraz środków przy szansie uzyskania niewielkiego zysku. Podobnie jest w przypadku samochodów ciężarowych czy autobusów. Poważna awaria może wymagać długich i kosztownych napraw, co sprawia, że pojazd nie tylko generuje koszty związane z remontem czy parkingiem, ale także utratę zarobków ze względu na konieczność postoju. Złomowanie wydaje się w takich sytuacjach jedyną rozsądną opcją.

Co należy zrobić przed złomowaniem pojazdu?

Złomowanie polega na wycofaniu pojazdu z użytkowania, zdemontowaniu i rozebraniu go na części, wykorzystaniu elementów nadających się do dalszego użytkowania i zutylizowaniu całej reszty maszyny. Złomowanie samochodów ciężarowych oraz autobusów – tak samo jak aut osobowych i innych pojazdów – jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podczas oddawania pojazdu do punktu złomowania pojazdów należy okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu (jeśli została wydana) bądź inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym. Na zarządzającym punktem złomowania pojazdów również ciąży kilka obowiązków i należą do nich:

 • przyjęcie wyłączonego z eksploatacji auta, który posiada numer VIN lub numer nadwozia, podwozia bądź ramy,

 • unieważnienie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz tablic rejestracyjnych,

 • wydanie oświadczenia o unieważnieniu wspomnianych dokumentów oraz zaświadczenia potwierdzającego zezłomowanie pojazdu,

 • wysłanie w ciągu 7 dni od przyjęcia samochodu zaświadczenia o demontażu do wydziału komunikacji urzędu gminy, w którym została dokonana ostatnia rejestracja danego pojazdu.

Dodatkowo właściciel wycofanego z eksploatacji samochodu ciężarowego bądź autobusu musi w ciągu 30 dni udać się do wydziału komunikacji urzędu gminy i złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Przed dokonaniem tej czynności należy również pamiętać o opłaceniu zaległego ubezpieczenie OC.

Złomowanie samochodu ciężarowego a recykling

Sposób prowadzenia demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz. 1206). Rozporządzenie określa również minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i funkcjonowania stacji demontażu. Zgodnie z art. 11 tego rozporządzenia, demontaż pojazdów powinien polegać na usunięciu:

 • paliw i płynów eksploatacyjnych, o ile nie znajdują się one w elementach wyposażenia lub częściach przeznaczonych do ponownego użycia,

 • czynnika chłodniczego z układu klimatyzacyjnego,

oraz wymontowaniu:

 • szyb,

 • opon,

 • akumulatora,

 • filtra oleju,

 • katalizatora spalin,

 • zbiornika z gazem,

 • elementów zawierających rtęć,

 • elementów zawierających materiały wybuchowe,

 • części zawierających metale nieżelazne, jeżeli nie są one oddzielane w następującym po demontażu procesie przetwarzania,

 • części przeznaczonych do ponownego użycia,

 • kondensatorów z pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1986 r.

Demontaż może również obejmować inne elementy pojazdu, które nie zostały wyszczególnione w rozporządzeniu. Zalicza się do nich przede wszystkim elementy elektryczne i elektroniczne, drewno, metale żelazne, tworzywa sztuczne, gumę, tekstylia oraz okładziny hamulcowe.

Gwarantujemy w pełni legalne i korzystne cenowo złomowanie pojazdów.